Проекти и програми

Програма за превенция на ранното напускане на училище
Програма равни възможности
Програма за повишаване на качеството

Проект KA122-SCH-4E508C58

Да превърнем цифровата класна стая в любимо място за забавно учене, приобщаване и многообразие

Обучение на тема: „Таблети и смартфони – употребата им като инструменти за учене“


Проект 2022-2-BG01-KA122-SCH-000096737

Обучение на тема „Смесеният тип учене-как да комбинираме ефективно преподаването от разстояние с това на живо в класната стая“


 

Проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“


КВАЛИФИКАЦИЯ

Обучения на педагогическите специалисти


 

ДИГИТАЛНАТА КЛАСНА СТАЯ

През изминалата учебна година учители по чужди езици от ПГАСГ „Арх.Камен Петков“ взеха участие в обучителен курс“ Дигиталната класна стая „, проведен по проект „ Технологично-пристрастяващ английски“по програма Еразъм. Опитът , който придобиха, беше споделен с колеги от ПГАСГ по време на онлайн обучение през месец юни.