Проекти и програми

Програма за превенция на ранното напускане на училище
Програма равни възможности
Програма за повишаване на качеството

КВАЛИФИКАЦИЯ

Обучения на педагогическите специалисти


 

ДИГИТАЛНАТА КЛАСНА СТАЯ

През изминалата учебна година учители по чужди езици от ПГАСГ „Арх.Камен Петков“ взеха участие в обучителен курс“ Дигиталната класна стая „, проведен по проект „ Технологично-пристрастяващ английски“по програма Еразъм. Опитът , който придобиха, беше споделен с колеги от ПГАСГ по време на онлайн обучение през месец юни.