ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НАЧАЛО

Varna Spaghetti Engineering

30.10.2019

На 28.10.2019 г. се проведе училищният кръг на националното ученическо състезание за креативни умения "Varna Spaghetti Engineering", под егидата на Варненския Свободен университет. За място във финалната надпревара във Варна се състезаваха дванадесет отбора от 11. и 12. клас. В продължение на два часа те изграждаха конструкции с помощта на...

БАУХАУС И НЕГОВОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ МОДЕРНАТА АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН

30.10.2019

В деня на архитектурата ученици от специалност "Строителство и архитектура"посетиха изложбата, организирана от КАБ-Пловдив и Лекцията на доц.арх.Димитър Андрейчин на тема: "БАУХАУС - различната школа". В  ПГАСГ"Арх.Камен Петков" бе проведена среща-лектория с Теодор Караколев на тема: "Културни влияния на БАУХАУС върху...

ПЪРВИ СТЪПКИ В РЕСТАВРАЦИЯТА

30.10.2019

За празника на Гимназията бе проведена среща с археолога Мая Мартинова-Кютова.  Разказът за Античния Пловдив бе увлекателен и полезен за учениците от специалност "Архитектурна реставрация"от ПГАСГ "Арх.Камен Петков".   

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ

15.10.2019

І Годишен план за квалификационната дейност на педагогическия и непедагогическия персонал в ПГАСГ“ Арх.Камен Петков“- Пловдив , за учебната 2019/2020 г., (Приложение 1) към настоящата заповед. ІІ Вътрешни правила за организиране на квалификационната дейност в ПГАСГ  “ Арх.Камен Петков“- Пловдив , за учебната 2019/2020 г.,...

Запиши се за електрония бюлетин на ПГАСГ "Арх.Камен Петков" и получавай актуална информация за всички новости.

Запиши се

Достъп до обществена информация

Вижте всички документи

Строителство Имоти

Рейтингова система на висшите училища в България

Вижте повече информация за РСВУ

Стършанов архитекти

Къде се намираме

сателитна карта на ПГ САГ