Обучение на тема „Смесеният тип учене“

В периода 24-29.04.2023 г. координаторите на проект 2022-2-BG01-KA122-SCH-000096737 реализираха успешно обучение на тема ‘’Смесеният тип учене-как да комбинираме ефективно преподаването от разстояние с това на живо в класната стая’’. Обучението се проведе във Валенсия, като в него взеха участие петима преподаватели. Придобитите знания и умения за работа с различни онлайн платформи в помощ на преподавателя са насочени към прилагането на иновативни методи и технологии в преподаването, които са необходимо условие, за да се подобри качеството на образованието. Реализирането на този проект е още една стъпка към осъществяване на тяхната основна цел – да осигурят качествено и атрактивно приобщаващо образование и обучение от висококвалифицирани преподаватели, чрез иновативни съвременни методи на преподаване и висока трудова адекватност на пазара на труда.

След завършване на обучението участниците получиха Europass сертификати, признати от Европейската комисия.