ЗДИППК – май-юни 2024 година

Задължителни държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Зрелостниците от випуски 2021/2022 и 2022/2023 могат да подават своите заявления за явяване на ЗДИППК, сесия май-юни 2023/2024 уч. година чрез защита на Дипломен проект, в канцеларията на гимназията до 15.12.2023 г.

След 18.12.2023 г. всички зрелостници, които не са подали писмени заявления за явяване на ЗДИППК, чрез защита на Дипломен проект – НЯМА да имат възможност да получат индивидуални задания за разработване на Дипломна работа.

След 18.12.2023 г. всички неуспешно защитили Дипломните си проекти на предходните сесии и имащи решение на изпитната комисия, да се явят на защита на Дипломен проект с нова разработка по ново индивидуално задание и неподали писмени заявления за явяване на ЗДИППК, сесия май-юни 2023/2024 учебна година – НЯМА да имат възможност да получат нови индивидуални задания!


Заявления за явяване на ЗДИППК, сесия май-юни 2023/2024 уч. година се подават в канцеларията на училището до 16.02.2024 г., като явяването е само с:

1). Изпит по теория чрез Изпитна тема на 20.05.2024 г.

и/или

2). Практически изпит, в периода 21-23.05.2024 г.


Повече информация четете тук.