„Вечер на мостовете“ в УАСГ – София

На 15.12.2022 г. ученици от ПГАСГ „Арх. Камен Петков“ посетиха Университета по архитектура, строителство и геодезия, гр. София, където бяха част от традиционната „Вечер на мостовете“.

Учениците от специалност „Транспортно строителство“, ръководени от инж. Йоана Порязова, с интерес се запознаха с различни методи и технологии при изпълнението и възстановяването на железопътни прелези, виадукти и мостови съоръжения.

„Вечер на мостовете 2022“ се организира от катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ към УАСГ – София.