Откриване на учебната 2023/2024 година

Скъпи ученици, уважаеми родители,

Предстои началото на новата 2023/2024 учебна година. Всички очакваме с нетърпение първия учебен ден. 15 септември е празник, символ на ново начало и нови надежди, следваща стъпка към осъществяването на мечтите. Първият училищен звънец се посреща с голямо вълнение и от ученици, и от учители.

Откриването на учебната 2023/2024 година за учениците в ПГАСГ „Архитект Камен Петков“ ще се проведе на 15.09.2023 г., при следната организация:

  • 9:00 часа – официално откриване в двора на училището. Присъстват учениците от VIII до XII клас, родители и гости. Всички ученици трябва да бъдат с униформи!
  • 9:30 часа – Откриване на училищна лаборатория за изпитване на строителни материали.

След тържественото откриване на учебната година образователно-възпитателният процес ще се провежда съгласно утвърденото седмично разписание. В класните стаи влизат първи осмокласниците, водени от класните ръководители по организация спрямо специалността, в която е приет ученикът за провеждане на своя първи час на класа за учебната 2023/2024г.

  • VIII-А – Строителство и архитектура с английски език с класен ръководител Евелина Ламбрева;
  • VIII-Б – Строителство и архитектура с немски език с класен ръководител инж. Красимира Стоянова;
  • VIII-В – Водно строителство с класен ръководител инж. Янко Станчев;
  • VIII-Г – Геодезия с класен ръководител Станимира Муратева;
  • VIII-Д – Транспортно строителство с класен ръководител Красимир Витларов;
  • VIII-Е – Парково строителство и озеленяване с класен ръководител Таня Димитрова;
  • VIII-Ж – Архитектурна реставрация с класен ръководител инж. Силвия Ставрева и
  • VIII-З – Брокер на недвижими имоти с класен ръководител Виктория Андонова.

За учениците XI-Д и XII-Д класове от специалност „Транспортно строителство“ има организирано посещение в Пловдивския панаир за запознаване със съвременни машини в областта на железопътното строителство.

Апелираме за разбиране, отговорно поведение и спазване на установените правила!

Пожелаваме здрава и успешна учебна година на всички!

От Ръководството на ПГАСГ “Арх. Камен Петков“, Пловдив