ДЗИ/ЗДИППК – Служебна бележка за подадено заявление

Всички зрелостници от предходни випуски, подали заявления за явяване на ДЗИ/ЗДИППК, сесия май-юни 2023 г., могат да получат служебната си бележка за подадено заявление на 20.02.2023 г. след 10:00 ч. от секретаря на гимназията, стая 111.

Служебните бележки за подадени заявления, за учениците от дванадесети клас, випуск 2022/2023 се получават от класните ръководители.