Проект „Да превърнем цифровата класна стая в любимо място за забавно учене, приобщаване и многообразие“

В периода 11-16.12.2023 г. беше осъществена мобилност по проект KA122-SCH-4E508C58 “Да превърнем цифровата класна стая в любимо място забавно учене, приобщаване и многообразие”.

Обучението на тема „Таблети и смартфони – употребата им като инструменти за учене“, се проведе във Флоренция, Италия.

В него взеха участие четирима преподаватели от гимназията. Избраният от нас курс беше най-подходящ спрямо основната ни цел за цифровизация на образованието и изграждане на дигитални компетентности.

След завършване на курса участниците ще могат да ползват свободно интернет платформи, устройства и приложения,различни източници. В проекта поставяме акцент върху възпитаването на цифрова грамотност.

През последните години много младежи трябваше да учат онлайн заради Ковид пандемията, която затвори училищата. По тази причина цифровата грамотност придобива все по-голямо значение за бъдещето на Европа и нейната конкурентноспособност. Нуждата от иновативно и качествено Европейско образование в наши дни ще бъде удовлетворена , защото ще можем едновременно да предложим на нашите колеги и ученици един по- различен и интересен подход при представяне на новото учебно съдържание.

След успешно проведеното обучение с ръководител Ракел Лопес, придобитите умения на участниците бяха удостоверени чрез получени сертификати за Europass мобилност.