Заявления за ДИППК, май-юни 2023 г.

График на Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДИППК) и Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (ЗДИППК) сесия „май-юни 2023 г.“:

  • 31.05, 01 и 02.06.2023 г. – Изпит по практика на изучаваните професии и специалности;
  • 23.05.2023 г. – Изпит по теория на изучаваните професии и специалности.

Заявления по образец за явяване на изпити за придобиване на професионална квалификация, сесия май-юни 2023 г., се приемат в канцеларията на гимназията до 17.02.2023 г.

  • Лица придобили право да се явят на ДИППК през и преди 2020/2021 учебна година, избират в заявлението „Държавен изпит“ с „Изпитна тема“.
  • Лица придобили право да се явят на ЗДИППК през 2021/2023 учебна година избират в заявлението „Задължителен държавен изпит“ с „Изпитна тема“.

Информация за ЗДИППК, сесия май-юни 2023 г. четете тук.