03.07.2023 г. Обучение на тема „Развитие на емоционална интелигентност при деца и ученици в условията на мултикултурална среда“

„Развитие на емоционална интелигентност при деца и ученици в условията на мултикултурална среда – успешна формула за подобряване на комуникацията ; преодоляване на агресията; повишаване на мотивацията“

От 03.07.2023 година до 05.07.2023 година в „Зала партер“ на ПГАСГ „Арх. Камен Петков“, с график 13:00 -19:05 ч. се провежда педагогическа квалификация на тема: „Развитие на емоционална интелигентност при деца и ученици в условията на мултикултурална среда – успешна формула за подобряване на комуникацията ; преодоляване на агресията; повишаване на мотивацията„.

Обучителната организация – „ИНФОРМА КОНСУЛТ ТТ“ ЕООД, гр.Пловдив. Броя на педагогическите специалисти, заявили желание за участие е 60

Може да видите цялата програма на събитието тук.