Учебни занятия по производствена практика на ученици от специалност „Архитектурна реставрация“

В два дни през юли (5 и 6) в Посетителски център „Епископска базилика на Филипопол“ се проведоха учебни занятия по производствена практика на ученици от специалност „Архитектурна реставрация“ (10 клас) в Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия „ Арх. Камен Петков“ – гр. Пловдив. Уредникът на базиликата д-р Станислав Станев и реставраторът Димитър Станчев представиха обекта на учениците и техния преподавател – арх. Теофана Абаджиева. След въведение в обекта, д-р Станев очерта историческата рамка на съществуването на църковния комплекс и съществуващия преди него ансамбъл от сгради. Вторият ден, воден от реставратора Димитър Станчев беше изцяло практически ориентиран. В ателието по реставрация беше демонстрирано отстраняване на протекционно облепване на вдигнат от терена мозаечен фрагмент, а in situ – в нартекса, бяха показани различни реставрационни операции.

За тези два дни учениците имаха възможност да осъществят пряка връзка с реалните процеси, свързани с реставрацията на мозайките в Епископската базилика на Филипопол.