Педагогическа квалификация на тема: „Професионалното прегаряне. Техники за овладяване и контрол на професионалния стрес“

От 25.06.2022г. до 05.07.2022г. в „Зала партер“ на ПГАСГ“Арх.Камен Петков“, с график 09.00 -16.00 ч.  се провежда педагогическа квалификация на тема: „Професионалното прегаряне. Техники за овладяване и контрол на професионалния стрес“. Обучителната  организация – „Евроклас-консулт“ ЕООД гр.Пловдив. Броя на педагогическите специалисти, заявили желание за участие е 60.