Млади реставратори в действие

По време на лятната си практика, учениците от XI-ж клас, специалност „Архитектурна реставрация“, се включиха активно в дейности по опазване на историческото и културно наследство на град Пловдив.

Реставрация на таван, изпълнен с мазилка, върху дървени летви в Данчова къща (ул. Христо Пеев 2А). Изчукване и зачистване на компрометираната мазилка и сваляне на дървените летви


Архитектурно заснемане и изчертаване на етаж от сградата на ОИ „Старинен Пловдив“


В двора на къща Стамболян (ул. „Кирил Нектариев“ 15) учениците се запознаха с обема и съдържанието на проектната документация на сграда недвижима културна ценност, и с НАРЕДБА № 4 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2016 г. за обхвата и съдържанието на документации за извършване на консервационно – реставрационни дейности на недвижими културни ценности


Учениците посетиха и гр. Карлово – вилата на управителя на Текстилната фабрика. Сградите са дарени от братята Евлоги и Христо Георгиеви за да може, с приходите от производството, да се издържат местното училище и болница. Чрез проекта за реставрация на тази сграда, учениците се запознаха с етапите на проектиране на реставрационните дейности на недвижима културна ценност.

Лятната практика на учениците от специалност „Архитектурна реставрация“ се осъществява благодарение на партньорството на ПГАСГ „Арх. Камен Петков“ с Общински институт „Старинен Пловдив“ и фирма „Виртуално наследство“ ООД