Учебници

Учебници за учебната 2023/2024 година

Общообразователна и обща професионална подготовка

Български език и литература

 • от VIII до XI клас: изд. „БГ Учебник“
 • XII клас: изд. „Просвета“

Математика

 • от VIII до XII клас: изд. „Архимед“

Биология и здравно образование

 • VIII, IX и X клас: изд. „Анубис“, автори: Шишиньова М. и др.

Химия и опазване на околната среда

 • VIII клас: изд. „Педагог 6“, автори: Павлова М. и др.
 • IX клас: изд. „Булвест 2000“, автори: Овчаров Л. и др.
 • X клас: изд. „Просвета“, автори: Боянова Л. и др.

Физика и астрономия

 • VIII, IX и X клас: изд. „Булвест 2000“, автори: Максимов М. и др

Английски език

 • VIII клас: изд. „Експрес пъблишинг“, учебник: Legacy A1 и Legacy A2, уч. тетрадка и граматика
 • IX клас: изд. „Лонгман“, учебник: Focus B 1.1, уч. тетрадка и граматика
 • X клас: изд. „Лонгман“, учебник: Focus B 1 part 1, уч. тетрадка

Немски език, като втори чужд

 • IX, X и XI клас: „Menschen“ A1
 • XII клас: „Menschen“ A1/A2.1

Руски език, като втори чужд

 • IX клас: „Привет“ A1, изд. „Просвета“
 • X клас: „Классно“ A1.2, изд. „Клет“
 • XI клас: „Классно“ A2.1, изд. „Клет“
 • XII клас: „Классно“ A2.2, изд. „Клет“

Чужд език по професията – Английски език

 • XI клас: изд. „Експрес пъблишинг“
  • XI а, XI в, XI г, XI д и XI ж – учебник „Construction 1“
  • XI e – учебник „Plant production“
  • XI з – учебник „Business English“
 • XII клас: изд. „Експрес пъблишинг“
  • XII а и XII ж – учебник „Architecture“
  • XII в – учебник „Plumbing“
  • XII д – учебник „Roads and Highways“
  • XII е – учебник „Landscaping“
  • XII з – учебник „Real Estate“

Чужд език по по професията – Немски език

 • XI клас: „Einstieg Beruf“; „Auf Deutsch bauen“
 • XII клас: „Auf Deutsch bauen“

География и икономика

 • VIII клас: изд. „Булвест 2000“ / „Клет“, автори: Пенин Р., Желев Д., Стоянова В., Атлас за VIII клас, ИК „Домино“ или изд. „Атласи“
 • IX клас: изд. „Просвета“, автори: Дeрменджиева Ст., Събева П., Стоянов П., Атлас за IX клас, ИК „Домино“ или изд. „Атласи“
 • X клас: изд. „Просвета“, автори: Дeрменджиева Ст., Събева П., Попов Н.

Философия

 • VIII и IX клас: изд. „Просвета“
 • X клас: изд. „Педагог 6“

Гражданско образование

 • XI клас: изд. „Педагог 6“, автори: Герчева-Несторова Г., Минава Ст., Димова М.
 • XII клас: изд. „Педагог 6“, автори: Герчева-Несторова Г., Минава Ст., Димова М.

История

 • VIII, IX и X клас: изд. „Просвета“

Предприемачество

 • VIII клас: изд. „Мартилен“, автор: Тодоров К., София 2019

Икономика

 • X клас: изд. „Мартилен“, автори: Лалева Ц., Първанова М., София 2019


Учебници за учебната 2023/2024 година

Отраслова и специфична професионална подготовка

професия „Строителен техник“

IX а, IX б, IX в и IX д клас: „Сградостроителство“, част I и част II, Коев. Д, Ничев Т., изд. „Техника“


професия „Техник-озеленител“

IX e клас: „Цветарство“, проф. Елена Щилиянова

IX, X и XI e клас: „Декоративна дендрология“, Вакарелов Ил., изд. „Матком“

XI и XII e клас: „Цветарство и цветопроизводтво (цветни култури)“ – проф. Елена Щилиянова, изд. „Дионис“


професия: „Техник-реставратор“

XI ж клас: Учебна дисциплина:“История на градоустройството и архитектурата“ – учебник: Градоустройство и архитектурно проектиране – част I, Филев Ф., Нейчева М., изд. „Техника“


професия: „Брокер“, специалност „Недвижими имоти“

IX з клас: „Обща икономическа теория“, Йорданова Е., изд. „Дионис“, 2009 г.

IX з клас: „Икономическа информатика“, Василев Д., изд. „Мартилен“, 2019 г.

X з клас: „Икономика на предприятието“, Дончев Д., Щерев Н., изд. „Мартилен“, 2019 г.

X з клас: „Вещно право“, Петров В., Марков М., издание 9, изд. „Сиби“, 2017 г.

XI з клас: „Основи на правото“, Стефанов Г. и колектив, изд. „Мартилен“, София, 2013 г.

XI з клас: „Икономика, организация и управление на търговията“, Димитрова В., изд. „Мартилен“, София, 2020 г.

XII з клас: „Недвижима собственост. Икономика и управление.“, колектив, издателски комплекс – УНСС, София, 2017 г.

XII з клас: „Финанси-публични, корпоративни, международни“, Вачков С., Спасова Е., изд. „Мартилен“, 2013 г.

XII з клас: „Електронна търговия“, Койчева Б, Главчева А., 2014