Държавни изпити – сесия АВГУСТ-СЕПТЕВРИ 2023 г.

Обявяване на резултатите от ЗДИППК-Теория и ЗДИППК-Практика

На 05.09.2023 г., лично в канцеларията на гимназията, може да получите информация за резултата от провелите се Задължителни държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ЗДИППК).

На успешно положилите ДЗИ+ЗДИППК, сесия август-септември, ще се издават свидетелства за професионална квалификация и дипломи за средно образование след 12.09.2023 г.


 • 24.08.2023 г., от 8:30 ч. – ДЗИ по Български език и литература;
 • 25.08.2023 г., от 8:30 ч. – ЗДИППК по Теория на професията, чрез разработване на писмена тема;
 • от 28.08 до 30.08.2023 г., от 8:00 ч. – ЗДИППК по Практика на професията – зрелостниците да се явят не по-късно от 7:45 ч. на 28.08.2023 г. в сградата на ПГАСГ;
 • 28.08.2023 г. – ЗДИППК чрез защита на Дипломен проект
  • начало на дипломните защити 9:00 ч. за всички специалности;
  • зала 209 – специалности „Строителство и архитектура“ и „Транспортно строителство“;
  • зала 211 – специалност „Водно строителство“
 • от 28.08 до 01.09.2023 г. – Допълнителни ДЗИ по желание.

Повече информация за ЗДИППК по професията, четете тук.

 


Считано от 16:30 ч. на 07.07.2023 г. Заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК не се приемат!

Подалите заявления в срок могат да получат служебната си бележка за „ПОДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ (ДЗИ)/ДО ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ (ДИППК)“ на 10.07.2023 г. от 8:00 ч. до 16:30 ч. от секретаря.


Заявления за допускане до Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и Задължителни държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ЗДИППК), сесия АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2023 г. се подават в канцеларията на гимназията от 26.06 до 07.07.2023 г.