Бъдещи реставратори посетиха Общински съвет – Пловдив

Деветокласниците от 9ж на ПГАСГ „Арх. Камен Петков“ посетиха ОбС Пловдив в часа на класа и се срещнаха с председателя Александър Държиков.

Бъдещите реставратори се запознаха с ролята на местния парламент. Председателят г-н Държиков подробно разказа на деветокласниците как функционира Общинският съвет като институция и разясни защо е важно за демокрацията гражданите да присъстват на сесиите на ОбС и да изразяват своята позиция.

Учениците имаха възможност да влязат в ролята на общински съветници, да говорят в Заседателната зала и дори да ударят звънеца за финал на сесията.