ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

ЗА УЧЕНИЦИТЕ
График на изпитните сесии за самостоятелна форма на обучение през учебната 2021г./2022г.ГРАФИК НА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА


          Редовна сесия: 01.09.2021г.- 15.09.2021г.


I.           Първа поправителна сесия- IX- XII клас:13.01.2022г. – 31.01.2022г.

II.          Поправителна сесия за XII клас: 04.05.2022г.-15.05.2022г.

III.         Втора поправителна сесия IX- XI клас: 01. 06.2022г.- 30.06.2022г.


              Поправителна сесия само за XIIклас: 02.08.2022г.-10.08.2022г.