ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

ЗА УЧЕНИЦИТЕ
Стипендии


УЧЕБНА ГОДИНА 2021/2022 

3.1. За всички останали стипендии се подават следните заявления:

 

УЧЕБНА ГОДИНА 2020/2021 

Стипендии I срокСтипендии II срок

1. Заповед № 358/09.02.2021 година

2. Указания за отпускане на стипендии за втори срок на учебната 2020/2021 година

3. Заявление-декларация  (за социални стипендии)

3.1. За всички останали стипендии се подават следните заявления:

Заявление за отличен успех

Заявление за ученик с един родител

Заявление за ученик с решение от ТЕЛК

Заявление за ученик с прием по защитените специалности

4. Декларация за безработни родители без доходи

5. Списък на учениците, получаващи стипендия


УЧЕБНА ГОДИНА 2019/2020 

Стипендии I срок

3.1. За всички останали стипендии се подават следните заявления:

Стипендии II срок
УЧЕБНА ГОДИНА 2018/2019

Стипендии I срок

3.1. За всички останали стипендии заявлението е свободен текст.

Стипендии II срок