ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

ЗА УЧЕНИЦИТЕ
Стипендии


УЧЕБНА ГОДИНА 2020/2021 

Стипендии I срок


УЧЕБНА ГОДИНА 2019/2020 

Стипендии I срок

3.1. За всички останали стипендии се подават следните заявления:

Стипендии II срок

УЧЕБНА ГОДИНА 2018/2019

Стипендии I срок

3.1. За всички останали стипендии заявлението е свободен текст.

Стипендии II срок