ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

ЗА УЧЕНИЦИТЕ
Стипендии


УЧЕБНА ГОДИНА 2021/2022 

3.1. За всички останали стипендии се подават следните заявления:


Стипендии II срок