ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

ЗА УЧЕНИЦИТЕ
Държавни зрелостни изпити 2019/2020


Заповед за Държавни зрелостни изпити 2019/2020

Вижте цялата информация ТУК

Форми на обучение

Вижте цялата информация ТУК

Правилник за дейността и устройството на ПГАСГ "АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ"

Вижте цялата информация ТУК