ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

ЗА УЧЕНИЦИТЕ
Аз мога да строя


Организация на строителството

Проектиране

График на етапите в проект АЗ МОГА ДА СТРОЯ 2014- 2015 год.

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия арх. Камен

Задание за проучване и проектиране - Част архитектура и конструкции

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия арх. Камен

Задание за работен проект. Проектиране. Части електро, вик и паркоустройство.

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия арх. Камен

Задание за работен проект. Проектиране. Количествено-стойностна сметка /ксс/ и Организация на строителството.

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия арх. Камен