ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

ЗА УЧЕНИЦИТЕ
Конспекти


Брокер на недвижими имоти

Конспект по Счетоводство на предприятие

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия арх. Камен

Конспект по Икономика

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия арх. Камен

Конспект за изпит по Микроикономика

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия арх. Камен

Конспект за изпит по Основи на правото

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия арх. Камен

Конспект по Търговско и вещно право

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия арх. Камен

Счетоводство

Конспект по Обща теория на счетоводството

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия арх. Камен

Математика

Математика за 8 клас

Дневна и самостоятелна форма на обучение

Информатика

Конспект по Информатика - 9 клас

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия арх. Камен

Немски език

Немски език - 10 клас

втора година на изучаване на немски език като втори западен

Немски език - 9, 10,11,12 клас

за 9, 10,11,12 - немски като първи чужд език, дневна ф-ма на обучение и 9 клас - втори чужд език

Немски език - 9, 10,11,12 клас

за 9, 10,11,12 - немски като първи чужд език, самостотелна ф-ма на обучение и 9 клас - втори чужд език

Бълг. език и литература

Бълг. език и литература - 8, 9, 10,11,12 клас

Конспекти и билети за изпити по бълг. ез и литература 2014/2015

Руски език

Руски език

Конспекти по руски език - 1-ва и 2-ра година

Английски език

Английски език - 9 клас

Конспекти по английски език - дневна и самостоятелна форма

Английски език - 9 (Б,Ж,З,И) клас

Конспекти по английски език - дневна и самостоятелна форма

Английски език - 10 клас

Конспекти по английски език - дневна и самостоятелна форма

Английски език - 10 (Б,Ж,З,И) клас

Конспекти и критерии по английски език - дневна и самостоятелна форма

Английски език - за 11 ( Ж,З ,И ) клас

Конспекти по английски език - дневна и самостоятелна форма

Английски език - 12 Е клас

Конспекти по английски език - дневна и самостоятелна форма

Чужд език по професията

Английски език - за 11 клас

Конспект по английски език - дневна и самостоятелна форма

Геодезия

За (12 г,и клас ,специалност геодезия) дневна форма на обучение (приравнителни, поправителни, промяна на оценка, самостоятелна форма на обучение ) за учебната 2014/2015 година.

Английски език - за 12 Д клас

Конспект по английски език - дневна и самостоятелна форма

Английски език - за 12 а, ж клас

Конспект по английски език - дневна и самостоятелна форма

Етика и право

10 клас

Конспект по Етика и право

Философия

11 клас

Конспект по Философия

Психология

9 клас

Конспект по Психология

Свят и личност

12 клас

Конспект по Свят и личност

Учебна практика по електронна търговия

Конспект по УП по електронна търговия