ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

ЗА УЧЕНИЦИТЕ
Списък с преподаватели


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

ПГАСГ "Арх. КАМЕН ПЕТКОВ" - ПЛОВДИВ

 

ул."Арх. КАМЕН ПЕТКОВ" №3, тел.032/63 23 34, тел./факс: 032/63 23 34

 

e-mail: pgsag_plovdiv@abv.bg

 

Списък на преподавателите 2019/2020г.


1 Мариана Янкова Спасова Директор, училище
2 Димитрия Валентинова Стефанова Заместник-директор, учебна дейност
3 Мария Тодорова Ангелова Заместник-директор, учебна дейност
4 инж.Величка Стоянова Димовска Заместник-директор, учебно-производствена дейност
5 Анна Александрова Николова  Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
6 Христина Димитрова Бамбалова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
7 Димитрина Георгиева Новакова  Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
8 Радка Спасова Атанасова Главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
9 Стоянка Димитрова Николова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
10 Станимира Вилева Муратева  Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
11 Тотка Радева Златанова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
12 Стефан Иванов Иванов Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
13 Екатерина Христова Ихтерова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
14 Надежда Тодорова Фердинандова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
15 Росица Христова Ръжева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
16 Валентина Щерева Минчева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
17 Дея Димитрова Димитрова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
18 Весела Иванова Карачанска Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
19 Илиян Костадинов Крачанов Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
20 Мария Делчева Тончева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
21 Евелина Спасова Ламбрева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
22 Кремена Николаева Дживтерова-Стоянова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
23 Ани Стефанова Арнаудова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
24 Фани Василева Въргова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
25 Мирослав Десиславов Матейски Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
26 Мария Николова Терзиева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
27 Анелия Асенова Микова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
28 Марияна Атанасова Онова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
29 Радка Димитрова Желева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
30 Иванка Стефанова Георгиева Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
31 Велислава Георгиева Къркаличева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
32 Ана Стоева Главчева Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии"
33 Гергана Любомирова Дукова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
34 Анастасия Здравкова Добрева Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
35 Даниела Петрова Аврамова-Костова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
36 Теодора Красимирова Георгиева Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
37 Атанас Георгиев Къркаличев Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
38 Иванка Алипиева Дончева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
39 Светла Петрова Топалова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
40 Росица Димитрова Пантиева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
41 Тонка Василева Ангелова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
42 Димитричка Георгиева Тодорова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
43 Красимир Пламенов Витларов Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
44 Гергана Василева Пейковска Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
45 Мирослав Иванов Караиванов Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
46 Янка Георгиева Янкова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
47 Станимир Димитров Бойчев Главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
48 Петър Димитров Гюдженов Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
49 Георги Трифонов Костадинов Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
50 Татяна Борисова Малинова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
51 Спас Димитров Колчев Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
52 Николай Иванов Бояджиев Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
53 Таня Рангелова Димитрова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
54 Ралица Аспарухова Димова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
55 арх.Елисавета Георгиева Палазова Старши учител, теоретично обучение
56 арх.Красимира Христева Прокопиева Учител, теоретично обучение
57 арх.Теофана Николаева Абаджиева Старши учител, теоретично обучение
58 инж.Богданка Васкова Георгиева Главен учител, теоретично обучение
59 инж.Елена Иванова Пенчева Старши учител, теоретично обучение
60 инж.Иван Димитров Чилибинов Учител, теоретично обучение
61 инж.Катя Василева Георгиева Старши учител, теоретично обучение
62 инж.Магда Владимирова Халачева Старши учител, теоретично обучение
2. Експерт, здравословни и безопасни условия на работа
63 инж.Слави Нанков Бочуков Учител, теоретично обучение
64 инж.Ценка Цончева Видоловска Старши учител, теоретично обучение
65 инж.Гергана Ангелова Шопарова Учител, теоретично обучение
66 инж.Йоана Бориславова Порязова Учител, теоретично обучение
67 инж.Елена Ангелова Павлова Учител, теоретично обучение
68 инж.Антония Благомирова Костовска Учител, теоретично обучение
69 инж.Анелия Димитрова Георгиева Старши учител, практическо обучение
70 инж.Атанас Рангелов Шишков Учител, практическо обучение
71 инж.Георги Стоянов Стайков Старши учител, практическо обучение
72 инж.Евгения Благовестова Аргирова Старши учител, теоретично обучение
73 инж.Миглена Георгиева Цанкова Старши учител, теоретично обучение
74 инж.Цонка Митева Атанасова Старши учител, практическо обучение
75 Светослав Димитров Киряков Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
76 Марина Петкова Василева Учител, теоретично обучение
77 Петя Пенева Костадинова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
78 л.арх.Йорданка Дойчева Гецова Старши учител, теоретично обучение
79 л.арх.Невена Райчева Пачеджиева Учител, практическо обучение
80 инж.Веселка Иванова Джокова Старши учител, практическо обучение
81 Валентин Панчев Панчев Учител, теоретично обучение
82 Панчо Георгиев Панчев Старши учител, практическо обучение
83 Стойчо Христов Бекирски Старши учител, практическо обучение
84 инж.Никола Илиев Димовски Учител, практическо обучение
85 Люция Атанасова Филева Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
86 Тинка Цанкова Димитрова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
87 Евелина Иванова Дичева Педагогически съветник
88 Албена Петрова Панайотова - Шаркова Педагогически съветник
89 инж.Огнян Димитров Тодоров Учител, теоретично обучение