ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

ЗА УЧЕНИЦИТЕ
Баджове


Уважаеми ученици и класни ръководители!

От началото на 2012/2013 учебна година за всички ученици в училище ще бъде задължително носенето на бадж. Във връзка с това ръководството е закупило за всички ученици баджове. В сайта на училището ще бъде качен образец на бадж. Класните ръководители трябва да определят ученик , който да свали образеца и да напише имената на всеки ученик от класа , като под името напише и випуска ./ например учениците , постъпили през учебната 2011-2012 г.с прием след 7 клас ,са випуск 2016 година, а с прием след 8 клас – випуск 2015/. Класният ръководител събира актуални снимки от всеки ученик.Когато снимките са събрани , а бланките за баджове са разпечатани , класният ръководител взима срещу подпис от Илка Маркова толкова броя баджове , колкото са учениците му.

Ако имате въпроси , моля да се обръщате към г-жа Ангелова –ПДУД .

На 15 септември всички ученици на ПГАСГ трябва да са с баджове на училище !


изтегли Бадж

изтегли Бадж

изтегли Бадж