ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”
Учители


Мариана Янкова Спасова

Мариана Янкова Спасова

Директор

pgsag_plovdiv@abv.bg

Завършила е ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий”
Специалност история и психология
Първо ПКС по организация и управление на образованието.
Работила е като учител, помощник – директор и директор.

Мария Тодорова Ангелова

Мария Тодорова Ангелова

Заместник - директор по учебната дейност

ma.pgsag.pv@gmail.com

Образование и обучение

 • 1984 Завършила ПУ " П.Хилендарски" гр. Пловдив, специалност Българска филология с втора специалност Руски език - Магистър
 • 1992 -1995 – Диагностика на резултатите от обучението по български език; Антична и старобългарска литература, Подготовка на ученици за кандидатстване в езикови гимназии
 • 1995 Гражданско образование
 • 1995 - 1996 Специализация по организация и управление на образованието
 • 1997 Второ ПКС по организация и управление на образованието
 • 2005 Ангажименти на България в глава 18 и глава 2
 • 2005 Разраборване и управление на проекти
 • 2006 Базови и специфични компютърни умения
 • 2006 Английски език
 • 2008 Интерактивни методи в педагогическата практика.
 • 2009 Обучение за работа със софтуер с нормативно – правни документи и за електронно управление на административната и финансова дейност в образователните институции.
 • 2012 Управление на онлайн репутацията на училището
 • 2012 Учителското портфолио - инструмент за диференцирано оценяване на учителската дейност
 • 2013 Методически тренинг за конструиране на уроци с използване на ИКТ
 • 2013 Обучение по безопасност и здраве във връзка с чл.27 от ЗЗБУТ, чл.6, ал.2 от Наредба РД-07-2 за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и Наредба 4 от 3.11.1998г. за обучението на представителите в Комитетите и Групите по условия на труд
 • 2013 Обучение в Русия, гр. Санкт Петербург, в "Санкт - Петербургский государственный университет", Филологический факультет - „ Русский язьк как иностранньй”

Трудова биография

Работила е като учител по български език и литература и руски език, помощник - директор и директор на професионална гимназия. Награждавана е като директор с грамота за постигнати високи професионални резултати в педагогическата дейност през 2009 година.

инж. Величка Стоянова Димовска

инж. Величка Стоянова Димовска

Заместник - директор по производствена дейност

vdimovska@abv.bg

Образование и обучение

 • 1974-1978 год. Строителен техникум „Й. Николова”, гр. Пловдив - Строителен техник
 • 1979-1986 год. ВИАС, гр. София - Магистър – инженер по ПГС - Конструкции
 • 09. 1991 год.-09.1992 год. ПУ „Паисий Хилендарски”, ДИПКУ, гр.Ст. Загора - Учител по предмети от професионалната подготовка
 • 04.2005 год.-06.2005 год. Технически Университет, гр. София - Строителен инженер с право за обследване и сертифициране на сгради в областта на Енергийната ефективност

Трудова биография

 • 03.02.1992г-07.09.1997г. СПТУ ”П.Пенев”, гр. Пловдив - Помощник - директор учебно производствена дейност
 • 07.09.2007г-до сега ПГ АСГ „Арх.К Петков”, Пловдив - Помощник - директор учебно производствена дейност
 • 05.2005 – до сега „Одико-69” ООД, гр. Пловдив, „Аниди” ООД, гр. Пловдив - Стр. инженер
 • 08.09.1997г-07.09.2007г ПГ АСГ „Арх.К Петков”, Пловдив - Учител по предмети от професионалната подготовка – стоманобетон, техническо чертане, саниране на сгради и съоръжения, строителни материали и др.
 • 25.02.1988г.-03.02.1992г. КНИППИ „Нипроруда”, филиал гр.Пловдив - Проектант
 • 03.10.1978г.-20.02.1988г Домостроително управление - СМК, гр. Пловдив - Конструктор
 • 1992г.-до сега Свободна практика Конструктор

Димитрия Валентинова Стефанова

Димитрия Валентинова Стефанова

Заместник - директор по учебната дейност

dimastefanova@gmail.com

Завършила ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" през 1994г. - Магистър по Английска филология, Специалност "Превод и литература"

 • От 1996 до 2006г. – работи като учител по Английски език в ЧПГЧО "Стоянстрой"
 • От 2006 до 2007г. – заема длъжността "Изпълнителен Директор" в "НОВИПАК - 2002" ООД
 • От 2007 работи в ПГАСГ „Арх. К. Петков”, гр.Пловдив

2002г. – Награда "Учител на годината" на Район "Източен" за принос в развитието на образователното дело.

Мария Атанасова Пейчинова

Мария Атанасова Пейчинова

Заместник - директор по административно стопанска дейност

mpei4@abv.bg 0878122302

Завършила Строителен техникум " Йорданка Николова" – гр. Пловдив през 1982г., специалност " Строителство и архитектура " .

Висше образование: ВИНС "Д. Благоев" – гр. Варна , специалност " Икономика и организация на строителството" през 1987г.

От 1987г. до м. август 1995г. работи като счетоводител. От м. септември 1995г. работи в Строителен техникум, гр. Пловдив.

Тотка Радева Златанова

Тотка Радева Златанова

 

Радка Спасова Атанасова

Радка Спасова Атанасова

 

Анна Александрова Николова

Анна Александрова Николова

 

Стоянка Димитрова Николова

Стоянка Димитрова Николова

 

Мара Иванова Иванова-Георгиева

Мара Иванова Иванова-Георгиева

 

Стефан Иванов Иванов

Стефан Иванов Иванов

 

Станимира Муратева

Станимира Муратева

 

Екатерина Христова Ихтерова

Екатерина Христова Ихтерова

 

Надежда Тодорова Фердинандова

Надежда Тодорова Фердинандова

 

Росица Пантиева

 

Валентина Щерева Минчева

Валентина Щерева Минчева

 

Дея Димитрова Николова

Дея Димитрова Николова

 

Весела Иванова Карачанска

Весела Иванова Карачанска

 

Илиян Костадинов Крачанов

Илиян Костадинов Крачанов

 

Мария Делчева Тончева

Мария Делчева Тончева

 

Евелина Спасова Василева

Евелина Спасова Василева

 

Кремена Николаева Дживтерова-Стоянова

Кремена Николаева Дживтерова-Стоянова

 

Ани Стефанова Арнаудова

Ани Стефанова Арнаудова

 

Фани Въргова

Фани Въргова

 

Мария Николова Терзиева

Мария Николова Терзиева

 

Анелия Асенова Микова

Анелия Асенова Микова

 

Иванка Георгиева

 

Мариана Атанасова Онова

Мариана Атанасова Онова

 

Радка Димитрова Желева

Радка Димитрова Желева

 

Росица Ръжева

 

Ана Стоева Главчева

Ана Стоева Главчева

 

Гергана Любомирова Дукова

Гергана Любомирова Дукова

 

Димитрийка Иванова Сусуркова

Димитрийка Иванова Сусуркова

 

Даниела Аврамова

Даниела Аврамова

 

Атанас Георгиев Къркаличев

Атанас Георгиев Къркаличев

 

Иванка Алипиева Дончева

Иванка Алипиева Дончева

 

Светла Петрова Топалова

Светла Петрова Топалова

 

Евелина Иванова Дичева

Евелина Иванова Дичева

 

Тонка Василева Ангелова

Тонка Василева Ангелова

 

Теодора Малчева Иванова

Теодора Малчева Иванова

 

Красимир Витларов

Красимир Витларов

Учител по физика и астрономия

 

Гергана Пейковска

 

Мирослав Иванов Караиванов

Мирослав Иванов Караиванов

 

Янка Георгиева Янкова

Янка Георгиева Янкова

 

Станимир Димитров Бойчев

Станимир Димитров Бойчев

 

Петър Димитров Гюдженов

Петър Димитров Гюдженов

 

Христина Бамбалова

Христина Бамбалова

 

Георги Трифонов Костадинов

Георги Трифонов Костадинов

 

Татяна Борисова Малинова

Татяна Борисова Малинова

 

Спас Димитров Колчев

Спас Димитров Колчев

 

Николай Иванов Бояджиев

Николай Иванов Бояджиев

 

Арх. Красимира Христева Прокопиева

Арх. Красимира Христева Прокопиева

 

Арх. Михаил Петров Богданов

Арх. Михаил Петров Богданов

 

Арх. Елисавета Георгиева Палазова

Арх. Елисавета Георгиева Палазова

 

Арх. Теофана Абаджиева

 

Инж. Слави Бочуков

Инж. Слави Бочуков

 

Инж. Зинаида Борисова Тодорова

Инж. Зинаида Борисова Тодорова

 

Инж. Иван Чилибинов

Инж. Иван Чилибинов

 

Инж. Елена Иванова Пенчева

Инж. Елена Иванова Пенчева

 

Инж. Ценка Цончева Видоловска

Инж. Ценка Цончева Видоловска

 

Инж. Гергана Шопарова

Инж. Гергана Шопарова

 

Инж. Богданка Васкова Георгиева

Инж. Богданка Васкова Георгиева

 

Инж. Катя Василева Георгиева

Инж. Катя Василева Георгиева

 

Инж. Магда Владимирова Халачева

Инж. Магда Владимирова Халачева

 

Инж. Илиана Любенова Димовска

Инж. Илиана Любенова Димовска

 

Инж. Елена Ангелова Павлова

 

Инж. Атанас Рангелов Шишков

Инж. Атанас Рангелов Шишков

 

Инж. Александър Иванов Червеняков

Инж. Александър Иванов Червеняков

 

Инж. Георги Славов Чемишанов

Инж. Георги Славов Чемишанов

 

Инж. Цонка Митева Атанасова

Инж. Цонка Митева Атанасова

 

инж. Антония Костовска

инж. Антония Костовска

 

Инж. Миглена Георгиева Цанкова

Инж. Миглена Георгиева Цанкова

 

Инж. Евгения Благовестова Аргирова

Инж. Евгения Благовестова Аргирова

 

Инж. Георги Стоянов Стайков

Инж. Георги Стоянов Стайков

 

Инж. Анелия Димитрова Георгиева

Инж. Анелия Димитрова Георгиева

 

Ланд.арх. Йорданка Дойчева Гецова

Ланд.арх. Йорданка Дойчева Гецова

 

Инж. Веселка Иванова Джокова

Инж. Веселка Иванова Джокова

 

Ланд.арх. Невена Пачеджиева

Ланд.арх. Невена Пачеджиева

 

Панчо Георгиев Панчев

Панчо Георгиев Панчев

 

Инж. Йоана Порязова

Инж. Йоана Порязова

 

Таня Димитрова

Таня Димитрова

 

Стойчо Христов Бекирски

Стойчо Христов Бекирски

 

Албена Панайотова Шаркова

Албена Панайотова Шаркова

 

Евелина Дичева

 

Мирослав Матейски

 

Ралица Георгиева

Ралица Георгиева

 

Светослав Киряков

 

Петя Костадинова

Петя Костадинова