ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”
Учители


Мариана Янкова Спасова

Мариана Янкова Спасова

Директор

pgsag_plovdiv@abv.bg

Завършила е ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий”
Специалност история и психология
Първо ПКС по организация и управление на образованието.
Работила е като учител, помощник – директор и директор.

Асен Райнов

Асен Райнов

Заместник - директор по учебната дейност

zaasen@abv.bg 0879882739

 

инж. Иван Чилибинов

инж. Иван Чилибинов

Заместник - директор по производствена дейност

chilibinov@outlook.com 0879311427

 

Димитрия Валентинова Стефанова

Димитрия Валентинова Стефанова

Заместник - директор по учебната дейност

dimastefanova@gmail.com

Завършила ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" през 1994г. - Магистър по Английска филология, Специалност "Превод и литература"

  • От 1996 до 2006г. – работи като учител по Английски език в ЧПГЧО "Стоянстрой"
  • От 2006 до 2007г. – заема длъжността "Изпълнителен Директор" в "НОВИПАК - 2002" ООД
  • От 2007 работи в ПГАСГ „Арх. К. Петков”, гр.Пловдив

2002г. – Награда "Учител на годината" на Район "Източен" за принос в развитието на образователното дело.

Мария Атанасова Пейчинова

Мария Атанасова Пейчинова

Заместник - директор по административно стопанска дейност

mpei4@abv.bg 0878122302

Завършила Строителен техникум " Йорданка Николова" – гр. Пловдив през 1982г., специалност " Строителство и архитектура " .

Висше образование: ВИНС "Д. Благоев" – гр. Варна , специалност " Икономика и организация на строителството" през 1987г.

От 1987г. до м. август 1995г. работи като счетоводител. От м. септември 1995г. работи в Строителен техникум, гр. Пловдив.

Тотка Радева Златанова

Тотка Радева Златанова

 

Радка Спасова Атанасова

Радка Спасова Атанасова

 

Стоянка Димитрова Николова

Стоянка Димитрова Николова

 

Полина Карлова

 

Димитрина Иванова

 

Стефка Златарева

 

Стефан Иванов Иванов

Стефан Иванов Иванов

 

Станимира Муратева

Станимира Муратева

 

Екатерина Христова Ихтерова

Екатерина Христова Ихтерова

 

Надежда Тодорова Фердинандова

Надежда Тодорова Фердинандова

 

Росица Пантиева

 

Валентина Щерева Минчева

Валентина Щерева Минчева

 

Дея Димитрова Николова

Дея Димитрова Николова

 

Весела Иванова Карачанска

Весела Иванова Карачанска

 

Илиян Костадинов Крачанов

Илиян Костадинов Крачанов

 

Мария Делчева Тончева

Мария Делчева Тончева

 

Евелина Спасова Василева

Евелина Спасова Василева

 

Кремена Николаева Дживтерова-Стоянова

Кремена Николаева Дживтерова-Стоянова

 

Ани Стефанова Арнаудова

Ани Стефанова Арнаудова

 

Фани Въргова

Фани Въргова

 

Анелия Асенова Микова

Анелия Асенова Микова

 

Иванка Георгиева

 

Мариана Атанасова Онова

Мариана Атанасова Онова

 

Радка Димитрова Желева

Радка Димитрова Желева

 

Ана Стоева Главчева

Ана Стоева Главчева

 

Гергана Любомирова Дукова

Гергана Любомирова Дукова

 

Димитрийка Иванова Сусуркова

Димитрийка Иванова Сусуркова

 

Даниела Аврамова

Даниела Аврамова

 

Атанас Георгиев Къркаличев

Атанас Георгиев Къркаличев

 

Иванка Алипиева Дончева

Иванка Алипиева Дончева

 

Светла Петрова Топалова

Светла Петрова Топалова

 

Евелина Иванова Дичева

Евелина Иванова Дичева

 

Тонка Василева Ангелова

Тонка Василева Ангелова

 

Красимир Витларов

Красимир Витларов

Учител по физика и астрономия

 

Гергана Пейковска

 

Мирослав Иванов Караиванов

Мирослав Иванов Караиванов

 

Янка Георгиева Янкова

Янка Георгиева Янкова

 

Станимир Димитров Бойчев

Станимир Димитров Бойчев

 

Петър Димитров Гюдженов

Петър Димитров Гюдженов

 

Христина Бамбалова

Христина Бамбалова

 

Георги Трифонов Костадинов

Георги Трифонов Костадинов

 

Татяна Борисова Малинова

Татяна Борисова Малинова

 

Спас Димитров Колчев

Спас Димитров Колчев

 

Николай Иванов Бояджиев

Николай Иванов Бояджиев

 

Арх. Красимира Христева Прокопиева

Арх. Красимира Христева Прокопиева

 

Арх. Елисавета Георгиева Палазова

Арх. Елисавета Георгиева Палазова

 

Арх. Теофана Абаджиева

 

Инж. Слави Бочуков

Инж. Слави Бочуков

 

Инж. Ценка Цончева Видоловска

Инж. Ценка Цончева Видоловска

 

Инж. Гергана Шопарова

Инж. Гергана Шопарова

 

Инж. Елена Ангелова Павлова

 

Инж. Атанас Рангелов Шишков

Инж. Атанас Рангелов Шишков

 

Инж. Цонка Митева Атанасова

Инж. Цонка Митева Атанасова

 

инж. Антония Костовска

инж. Антония Костовска

 

Инж. Миглена Георгиева Цанкова

Инж. Миглена Георгиева Цанкова

 

Инж. Евгения Благовестова Аргирова

Инж. Евгения Благовестова Аргирова

 

Инж. Георги Стоянов Стайков

Инж. Георги Стоянов Стайков

 

Инж. Анелия Димитрова Георгиева

Инж. Анелия Димитрова Георгиева

 

Ланд.арх. Йорданка Дойчева Гецова

Ланд.арх. Йорданка Дойчева Гецова

 

Инж. Веселка Иванова Джокова

Инж. Веселка Иванова Джокова

 

Ланд.арх. Невена Пачеджиева

Ланд.арх. Невена Пачеджиева

 

Панчо Георгиев Панчев

Панчо Георгиев Панчев

 

Инж. Йоана Порязова

Инж. Йоана Порязова

 

Таня Димитрова

Таня Димитрова

 

Стойчо Христов Бекирски

Стойчо Христов Бекирски

 

Албена Панайотова Шаркова

Албена Панайотова Шаркова

 

Евелина Дичева

 

Мирослав Матейски

 

Ралица Георгиева

Ралица Георгиева

 

Светослав Киряков

 

Петя Костадинова

 

Тянко Тенев

 

Анастасия Добрева

 

Димитричка Тодорова

 

Атанаска Вълканова

 

Веселина Георгиева

 

Петя Георгиева

 

Арх. Елена Иванова

 

Инж. Красимира Стоянова

 

Инж. Николета Димитрова

 

Инж. Атанас Тодоров

 

Инж. Огнян Тодоров

 

Л.Арх. Гергана Боянова

 

Л.Арх. Ивелина Гешева

 

Инж. Даниела Ганчева

 

Инж.Димитрина Александрова

 

Ивана Ангелова - Пед.Съветник

 

инж. Марина Петкова Василева

инж. Марина Петкова Василева

учител по специални предмети - икономически дисциплини