ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”
Екипи по ключови компетентности


БЕЛ

 • Радка Спасова Атанасова
 • Анна Александрова Николова
 • Стоянка Димитрова Николова
 • Тотка Радева Златанова
 • Мара Димитрова Иванова
 • Станимира Муратева

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

 • Марияна Атанасова Онова
 • Мария Николова Терзиева
 • Цветка Василева Русенова
 • Анелия Асенова Микова
 • Радка Димитрова Желева
 • Ана Стоева Главчева
 • Димитрия Сусуркова
 • Гергана Любомирова Дукова
 • Иванка Георгиева

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 • Валентина Щерева Минчева
 • Кремена Дживтерова
 • Евелина Спасова Василева
 • Илиян Костадинов Крачанов
 • Мария Делчева Тончева
 • Ани Арнаудова
 • Весела Карачанска
 • Дея Николова
 • Фани Въргова

НЕМСКИ ЕЗИК

 • Екатерина Ихтерова
 • Надежда Фердинандова
 • Росица Ръжева

РУСКИ ЕЗИК

Стефан Иванов

ХУМАНИТАРНИ ПРЕДМЕТИ

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

 • Светла Топалова
 • Атанас Къркаличев

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

 • Тонка Ангелова
 • Теодора Иванова

ЕТИКА И ПРАВО; ФИЛОСОФИЯ; СВЯТ И ЛИЧНОСТ

 • Иванка Дончева
 • Росица Пантиева

ПРИРОДНИ НАУКИ

 • Петър Гюдженов
 • Станимир Бойчев
 • Мирослав Караиванов
 • Янка Янкова
 • Гергана Пейковска
 • Красимир Витларов

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

 • Татяна Малинова
 • Георги Костадинов
 • Спас Колчев
 • Николай Бояджиев
 • Таня Димитрова

СТРОИТЕЛНИ ИНЖЕНЕРИ И АРХИТЕКТИ

 • Инж. Богданка Георгиева
 • Инж.Магда Халачева
 • Инж. Елена Пенчева
 • Инж. Катя Георгиева
 • Инж.Ценка Видоловска
 • Инж. Иван Чилибинов
 • Инж. Слави Бочуков
 • Арх. Елисавета Палазова
 • Арх. Красимира Прокопиева
 • Арх. Теофана Абаджиева

ПАРКОВО И ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО

 • Инж. Катя Ботева
 • Инж. Антония Костовска
 • Инж. Димитър Арминов
 • Инж. Веселка Джокова
 • Л.Арх. Йорданка Гецова
 • Валентин Панчев
 • Л.Арх. Мария Генова

ГЕОДЕЗИЯ

 • Инж Атанас Шишков
 • Инж. Цонка Митева
 • Инж. Анелия Георгиева
 • Инж. Евгения Аргирова
 • Инж. Георги Стайков
 • Инж. Миглена Цанкова

УЧИТЕЛИ ПО ПРАКТИКА

 • Надя Станкова
 • Стойчо Бекирски
 • Панчо Панчев

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

Албена Шаркова
Евелина Дичева