ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

ЗА ГИМНАЗИЯТА

База


 • 32 учебни кабинети
 • Мобилен клас
 • 3 интерактивни борда
 • 6 компютърни зали
 • Хранилища
 • Видеоизала
 • Библиотека с читалня с 16 900 тома
 • Културна зала
 • Физкултурна зала
 • Силова зала
 • Мажоретна зала
 • Тенис зала
 • Учебни работилници
 • Строителен полигон с работилници

Снимки