ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

ЗА ГИМНАЗИЯТА

Проекти и Програми


КВАЛИФИКАЦИЯ

 1. От 25.06.2022г. до 05.07.2022г. в "Зала партер" на ПГАСГ"Арх.Камен Петков", с график 09.00 -16.00 ч.  се провежда педагогическа квалификация на тема: "Професионалното прегаряне. Техники за овладяване и контрол на професионалния стрес". Обучителната  организация - "Евроклас-консулт" ЕООД гр.Пловдив. Броя на педагогическите специалисти, заявили желание за участие е 60.

2. От 01.07.2022г. до 03.07.2022г. в сградата на ПГСАГ"Кольо Фичето" гр.Бургас, ще се проведе междуинституционална квалификация на тема "Обмен на добри практики". Броят на педагогическите специалисти е 50.


ДИГИТАЛНАТА КЛАСНА СТАЯ


През изминалата учебна година учители по чужди езици от ПГАСГ „Арх.Камен Петков“ взеха участие в обучителен курс“ Дигиталната класна стая „, проведен по проект „ Технологично-пристрастяващ английски“по програма Еразъм. Опитът , който придобиха, беше споделен с колеги от ПГАСГ по време на онлайн обучение през месец юни. Материали  от обучението може да намерите тук.СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.


ПАСПОРТ ЗА РАБОТА – ИНОВАТИВНА ПРАКТИКА ПО ГЕОДЕЗИЯ

ПГАСГ"Архитект Камен Петков" е училище с традиции. За поредна година нашето училище печели проект по програма Еразъм + на Европейският съюз на тема :ПАСПОРТ ЗА РАБОТА – ИНОВАТИВНА ПРАКТИКА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАТО ГАРАНЦИЯ ЗА УСПЕХ с номер2015-1-BG01- KA102-013715. Две поредни години 2016 и 2017 по 16 ученика от специалност геодезия ще имат геодезическа практика в град Убеда, Испания.Презентация на СИП DecArt 2014-2015.

Илюстрираща цялата дейност през годината.

Decart

Учебна компания

ДЕКАРТ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕБНА КОМПАНИЯ “ ДЕКАРТ” АД

 

Декарт from Inspire on Vimeo.

За втора година учениците от ПГ САГ ,работят по програма на Джуниър Ачийвмънт – България. Разполагащи със самостоятелна материална база и компютърен кабинет с интернет, учениците успешно овладяват практически стопански умения. В тази среда се създаде учебна компания , с реални бизнес цели, взаимоотношения с контрагенти, маркетингово проучване на пазара ,както и водене на счетоводна отчетност съгласно българското законодателство.

Учениците в ролята на съдружници насочиха усилията си и през двете години, към създаване на различни предмети, представляващи производството на дружеството. Те се изработват от строителни материали, остатъци от часовете по практика и от специалните предмети по строителство. С отговорност към, опазването на околната среда и намаляването на строителните отпадъци, учениците създаваха своята продукция от остатъци от гипс картон, фаянсови плочки и керемиди. Пазарът за реализация на производството е училището, като купувачи са, както родители, преподаватели, така и самите ученици.

Паралелно с организацията на производствената част , учениците създадоха и ползваха необходимата документация за учебната компания, спазвайки нормативната уредба. На всеки ученик,в качеството на работник или работодател се води лично досие, регламентиращо длъжностните характеристики и трудово-правните отношения.

Разработиха се бизнес-план на фирмата, разпространиха се анкетни карти сред потенциалните купувачи с включено проучване на продажбите на сходни продукти, както и рекламен видео клип.

Интересът към тази форма на обучение е голям и както аз така и останалите от екипа сме сигурни че и поколенията след нас ще се възползват от този невероятен шанс.

 

MAKE THE LINK- CLIMATE EXCHANGE

В края на миналата учебна година /юни 2011/ кандидатствахме за малък грант от 100 евро с идеята да поставим кошчета за разделно събиране в класните стаи в ПГАСГ под мотото "Бъди различен, не бъди Безразличен".

Нашата идея беше харесана, одобрена, а сумата- преведена. Проблемът се оказа голямото ни училище, многото ученици, многото класни стаи, многото кошчета и т.н., и т.н. Тогава ни стана ясно, че в нашата гимназия има 24 класни стаи + учителската /в две части/, 2 кабинета ТЧ, 8 КЗ, една интерактивна и една видеозала, още два двойни компютърни кабинета, физкултурен салон+ тенис зала+ мажоретна+ силова зала. И още- Културен салон и кабинет "Зелено/ Парково строителство". Олеле! Когато спряхме да броим /до цифрата 45/ се оказа, че ни трябват общо 90 кошчета- 45 сини и 45 жълти.

 • Синьо- за Хартия и Картонени опаковки
 • Жълто- за Пластмаса и Метал

И тогава на помощ ни се притече нашето училище в лицето на неговия директор- г-жа Спасова и получихме дотация /? дофинансиране/. Намерихме парите, но това се оказа недостатъчно. Започна етап 2.

ЕТАП втори. Търсене на кошчета за разделно събиране.

 1. Проучване в Интернет и установяване на космически цени- над 30 лв за 1 брой кошче.
 2. Установяване на връзка с фирми "Екопак" и "Екобулпак" и внасяне на яснота по въпроса, че кошчета за разделно събиране за класни стаи НЕ СЕ произвеждат /от тези фирми/.
 3. Връзката обаче беше ползотворна. Разбрахме, че "Екопак" отговаря за разделното събиране в ж.к."Тракия" и затова там има контейнери в три цвята:
  • Син- за Хартия и Картон
  • Жълт- за Пластмаса и Метал
  • Зелен- за Стъкло

  "Екобулпак" отговаря за всички други райони в Пловдив, включително и район "Източен", в който е ПГАСГ и има два цвята контейнери:

  • Жълт- за Хартия, Пластмаса и Метал
  • Зелен- за Стъкло

  Връзката ни се оказа ползотворна и като първа стъпка в едно бъдещо сътрудничество. Бяха поставени два контейнера за разделно събиране до входа на училището. Всеки може да ги види или вече ги е видял /освен ако не идва по тъмно за първа смяна. Аз ги видях няколко дни по- късно, когато излязох вече по светло да .../

  Но да не се отклоняваме.

 4. Като едни креативни /б.р.-творчески/ личности се ориентирахме към складовете на едро, известни като "Брезовско шосе" с идеята с един куршум да ударим два заека- хем цени на едро, хем обикновени кошчета в синьо и жълто, на които да поставим съответния надпис "Хартия" и "Пластмаса". Но, не било писано. Няма такъв цвят кошчета...
 5. Боже! В проект "MAKE THE LINK- CLIMATE EXCHANGE" /или както за по- кратко го наричаме "проекта за климатичните промени"/ участват Великобритания и Нидерландия. Дали техните училища изпитват такава трудност при набавянето на кошчета за разделно събиране? О, я стига! Всичко да ти е лесно, просто не е интересно /може би това трябва да е новото ни мото/. Какъв хубав мозъчен фитнес си направихме, докато измислим всичко. Преминахме към Етап 3.

ЕТАП трети.

 1. Закупуване на 90 броя чисто бели кошчета.
 2. Закупуване на спрейове за пластмаса в син и жълт цвят, за да оцветим капаците на кошчетата /ха, кажете как се купуват точен брой спрейове като изчислиш квадратурата на капаците на 90 кошчета и грамажа на спрейовете. Не съвсем, но почти висша математика. Добре, че беше г-н Китов да го сметне/.
 3. Изработване на шаблон за надписите "Хартия" и "Пластмаса", които ще бъдат нанесени със съответния цвят върху белите кошчета.
И така имаме кошчета:
MAKE THE LINK- CLIMATE EXCHANGE
Спрейовете:
MAKE THE LINK- CLIMATE EXCHANGE
Кабинети по практика и ученици, работещи в тях:
MAKE THE LINK- CLIMATE EXCHANGE MAKE THE LINK- CLIMATE EXCHANGE

Благодарим на г-н Китов и учениците от класовете по практика на г-жа Н. Станкова за оформянето на кошчетата.

На инж. К. Георгиева и 11-а клас за оформянето на надписите.

Следва продължение....

/поставянето на Кошчетата/.