ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

ЗА ГИМНАЗИЯТА

Обществен съвет


Състав на Обществения съвет на ПГАСГ „Арх. Камен Петков“

·         Янко Христев – председател

Членове:

·         Йовка Тодорова

·         Петя Гълъбова

·         Мария Радулова

·         Георги Атанасов

·         инж. Емил Бойчев

·         инж. Радостина Богданова – заместник

·         Рангел Райчевизтегли документа

Документи обществен съвет