ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

ЗА ГИМНАЗИЯТА

Училищни учебни планове


Училищни учебни планове 8 клас за 2022-2023 учебна година

изтегли файла

Целият документ е наличен в .pdf формат


Училищни учебни планове 9 клас за 2022-2023 учебна година

изтегли файла

Целият документ е наличен в .pdf формат


Училищни учебни планове 10 клас за 2022-2023 учебна година

изтегли файла

Целият документ е наличен в .pdf формат


Училищни учебни планове 11 клас за 2022-2023 учебна година

изтегли файла

Целият документ е наличен в .pdf формат


Училищни учебни планове 12 клас за 2022-2023 учебна година

изтегли файла

Целият документ е наличен в .pdf формат