ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

ЗА ГИМНАЗИЯТА

Достъп до обществена информация


Отчет за подадени заявления по ЗДОИ за 2021г.

Целия документ е наличен за изтегляне в .pdf формат.

Отчет за подадени заявления по ЗДОИ за 2020г.

Целия документ е наличен за изтегляне в .pdf формат. 

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ

Целия документ е наличен за изтегляне в .pdf формат. 

Заявление за достъп до обществена информация

Целия документ е наличен за изтегляне в .pdf формат. 

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация

Целия документ е наличен за изтегляне в .pdf формат. 

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

Целия документ е наличен за изтегляне в .pdf формат. 

Отчет за подадените заявления по ЗДОИ за 2019г.

Целия документ е наличен за изтегляне в .pdf формат.