ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

ЗА ГИМНАЗИЯТА

Бюджет и финанси


Отчет до 30.09.2020

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия "Арх. Камен Петков"

Отчет до 30.06.2020

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия "Арх. Камен Петков"

Отчет до 31.03.2020

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия "Арх. Камен Петков"

Бюджет 2020

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия "Арх. Камен Петков"

Отчет до 31.12.2019

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия "Арх. Камен Петков"

Отчет до 30.09.2019

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия "Арх. Камен Петков"

Отчет до 30.06.2019

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия "Арх. Камен Петков"

Бюджет 2019

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия "Арх. Камен Петков"

Oтчет за шестмесечието

изтегли документа

Oтчет за шестмесечието

Отчет 01.01.2019 - 31.03.2019 г.

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия "Арх. Камен Петков"

"ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА 01.01.2018 - 30.12.2018
Бюджет 2018

изтегли документаСредствата за квалификация на педагогическите специалисти се определя от чл. 33 от КТД и представлява 0,8 на сто от годишните средства за работна заплата на педагогическия персонал.
За ПГАСГ "Арх.Камен Петков" са 1 080 172 лв. т.е. за квалификация - 8641 лв., от тях разходвани към 30.10.2015 г. 8130,81 лева.

Отчет 01.01.2018 - 30.06.2018 г.

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия "Арх. Камен Петков"

Бюджет за 2017 г.

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия "Арх. Камен Петков"

Бюджет за 2016 г.

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия "Арх. Камен Петков"

Отчет тримесечие за 2016 г.

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия "Арх. Камен Петков"

Бюджет за 2015 г.

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия "Арх. Камен Петков"

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2014

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия "Арх. Камен Петков"

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2015

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия "Арх. Камен Петков"

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2014

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия "Арх. Камен Петков"

Отчет за изпълнение на бюджет януари - септември 2015

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия "Арх. Камен Петков"