ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

ЗА ГИМНАЗИЯТА

Бюджет и финанси


Бюджет 2021

Професионална Гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия "Арх. Камен Петков"Отчет 31.12.2020