ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

ЗА ГИМНАЗИЯТА

Бюджет и финанси


Отчет 31.03.2022


Професионална Гимназия по Архетиктура, Строителство и Геодезия "Арх. Камен Петков"Бюджет 2022

Професионална Гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия "Арх. Камен Петков"Отчет 31.09.2021

Отчет 30.06.2021


Професионална Гимназия по Архетиктура, Строителство и Геодезия "Арх. Камен Петков"


Отчет 31.03.2021


Професионална Гимназия по Архетиктура, Строителство и Геодезия "Арх. Камен Петков"


Бюджет 2021

Професионална Гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия "Арх. Камен Петков"Отчет 31.12.2020