ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

ЗА ГИМНАЗИЯТА

История


57 години за едно училище са свидетелство за зрелост. Време на развитие, приемственост, традиции. ПГАСГ е единственото учебно заведение в град Пловдив, което подготвя висококвалифицирани строителни специалисти. Началото се поставя в далечната 1962 г. когато по решение на Министерството на образованието гимназия "Йорданка Николова" е преустроена в Строителен техникум с две специалности – Строителство и архитектура и Геодезия.

През 2003 година Строителен техникум се преименува в Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия. Днес в гимназията се учат над 960 ученици в 5 специалности с разширено изучаване на английски и немски език. 1969-а е годината, в която възпитаниците и учителите се радват на нова придобивка – просторна, удобна нова сграда. Създават се благоприятни условия за учебна и възпитателна дейност. Сега гимназията разполага с осем модерни компютърни кабинета, видеозала, зала за презентации, кабинет по цветарство кабинети по техническо чертане, физика, химия, лаборатория по фотограметрия, богата библиотека с читалня, тенис зала, силова зала, мажоретна и физкултурен салон. Добрата техническа база позволява теоретичните знания да се приложат на практика. Възпитаниците на ПГАСГ участват в национални състезания по професии и печелят награди. Има клуб по астрономия, СИП по здравно образование и СИП по сухо строителство. Наред с изграждането на добри специалисти наши спортисти и танцьори са донесли много награди от различни състезания. ПГАСГ участва с проекти в различни Национални програми, както и на Европейския съюз "Коменски", "Леонардо", "Еразъм" и др.

Съществуващата приемственост между поколенията се доказва и от факта, че днес в ПГАСГ преподават негови бивши възпитаници: инж. Величка Димовска, инж.Богданка Георгиева инж. Атанас Шишков, инж. Миглена Цанкова, инж. Катя Ботева, инж.Цонка Атанасова, Мария Пейчинова, Надя Петлова.

През тези 57 години начело на ПГАСГ са били директорите инж. Петър Чалъков, Таньо Милчев, инж. Дильон Дильонов, инж.Любомир Димитров, инж.Стойна Лазарова, инж.Богданка Георгиева, а днес е г-жа Мариана Спасова. За изминалите 57години от съществуването на учебното заведение може да се назоват стотици имена на наши ученици, които сега са инженери, архитекти и техници, свързали живота си със съвременното строителство. До ден днешен ПГАСГ /Строителен техникум/ – Пловдив остава училище за професионално подготвени, с широка обща култура личности, гордост за града и страната ни.