Ученически проект в „Аз мога да строя Delecto“

Представители на ПГАСГ „Арх. Камен Петков“ с екип „Инженерко“ спечелиха второ място в проекта „Аз мога да строя Delecto“ по инициатива на Камарата на строителите в България и BG Алтернатива.

Учениците проектираха еднофамилна жилищна сграда с просторен двор. Къщата, която направиха е с един подземен и два надземни етажа, като в подземния етаж се намират складово и техническо помещение. Чрез масивна стоманобетонова стълба се прави връзката между етажите. Стаите в тази къща са разпределени на зона ,,Ден” – първи етаж и зона ,,Нощ” – втори етаж. Тъй като, архитектурата на къщата изисква по-големи помещения на 2 етаж, които излизат като еркер над първия етаж, конструктивно се налага да се подпре покривната плоча, която е над помещението с двоен еркер. По думи на учениците тъй като те не искаха на фасада да се виждат греди под двойния еркер, те взеха решение да направят удебеление в плочата като широка греда в която те насадиха колоните за покрива. От конструктивна гледна точка това е най-сложният момент в сградата.

Дворът който избраха учениците е с обща площ от 800 м2, равнинен терен и благоприятна почва. Основните цели на озеленяването са – да създаде една приятна и релаксираща среда, да подобри микроклимата и също да осигури места за отдих. Проектът предвижда двора да бъде разделен на различни зони – тревна площ, цветни лехи, храстови групи, дървесни насаждения и алеи. Предвидени са места за сядане и отдих, които да принесат още по-голям уют и удобство!

Също бъдещите строители успяха да внедрят множество приятни функции и сценарии, тъй като в къщата са заложени различни видове системи за създаване на различен микроклимат в всяка стая. За постигане на тази цел Къщата разполага с умна вентилационна система, котел за системно отопление „Топъл под“, над 5 сценария за осветление в всяка стая и възможност за гласово или клавишно управление на всички елементи в къщата.