ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ПГАСГ,,Арх.Камен Петков“ – Пловдив /19.02.2023 г./
ул. ,,Арх.Камен Петков“ № 3

Разпределение на учениците по зали:

  • 7 клас – първа състезателна група – зала-партер;
  • 9 и 10 клас – трета и четвърта състезателни групи – зала 102;
  • 11 и 12 клас – пета състезателна група – зала 103.

Учениците да се явят в ПГАСГ ,,Арх.Камен Петков“ на 19.02.2023 г. не по-късно от 8:30 ч., за разпределение по зали и инструктаж. Да носят лична карта за удостоверяване на самоличността.


VII КЛАС – Протокол на допуснатите ученици до областен кръг на олимпиада по Биология и здравно образование на 19.02.2023 г. в ПГАСГ ,,Арх.Камен Петков“

IX КЛАС – Протокол на допуснатите ученици до областен кръг на олимпиада по Биология и здравно образование на 19.02.2023 г. в ПГАСГ ,,Арх. Камен Петков“

X КЛАС – Протокол на допуснатите ученици до областен кръг на олимпиада по Биология и здравно образование на 19.02.2023 г. в ПГАСГ ,,Арх. Камен Петков“

XI и XII КЛАС – Протокол на допуснатите ученици до областен кръг на олимпиада по Биология и здравно образование на 19.02.2023 г. в ПГАСГ ,,Арх. Камен Петков“