ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ТЕМА "ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ"

07.07.2022

Добави коментар