ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

Педагогическа квалификация на тема: "Професионалното прегаряне. Техники за овладяване и контрол на професионалния стрес"

30.06.2022

От 25.06.2022г. до 05.07.2022г. в "Зала партер" на ПГАСГ"Арх.Камен Петков", с график 09.00 -16.00 ч.  се провежда педагогическа квалификация на тема: "Професионалното прегаряне. Техники за овладяване и контрол на професионалния стрес". Обучителната  организация - "Евроклас-консулт" ЕООД гр.Пловдив. Броя на педагогическите специалисти, заявили желание за участие е 60.

Добави коментар