ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ - СЕСИЯ АВГУСТ - СЕПТЕМВРИ 2022

28.06.2022

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ - СЕСИЯ АВГУСТ - СЕПТЕМВРИ 2022

Държавните изпити за придобиване на професионална квалификация, сесия август-септември 2022 г. ще се проведат като следва:
  • 26.08.2022 г. - изпит по ТЕОРИЯ на професията;
  • 29, 30 и 31.08.2022 г. изпит по ПРАКТИКА за придобиване на III степен на професионална квалификация.
За допускане до ДИППК учиниците подават заявления, по образец, до 08.07.2022 г. от 8:00 до 16:00 часа в канцеларията на училището!

Добави коментар