ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

,, Да поканим медиите в класната стая - най-добрите електронни приложения в полза на учителя и ученика в процеса на преподаване и усвояване на новия материал по чужд език."

04.11.2021

Добави коментар