ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

СВОБОДНИ МЕСТА В ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

28.09.2021

СВОБОДНИ МЕСТА В ОСМИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

Специалност

Брой места

Срок за кансидатстване

Парково строителство и озеленяване

1

от 28.09 до 12.00 ч. на 30.09.2021 г.

  

Прием на документи: от 8.00 ч. до 16.00 ч. 

Класирането ще се извърши в 14.00 ч. на 30.08.2021 г. 

 

Мариана Спасова

Директор на ПГАСГ „Арх. Камен Петков“

Добави коментар