Notice: Only variables should be passed by reference in /home/loelec119/domains/pgasg-plovdiv.com/modules/news/controllers/index.php on line 17
Важно съобщение за ученици и родители! - pgasg-plovdiv.com

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

Важно съобщение за ученици и родители!

29.01.2021

Важно съобщение за ученици и родители!

Информираме Ви, че учебните занятия на 01 и 02.02.2021 г. ще бъдат онлайн за всички класове със седмично разписание за I-ви учебен срок.

03.02.2021 г. – междусрочна ваканция

На 04.02.2021 г. започва II-ри учебен срок по следния график, съгласно заповедта от 26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването:

·         от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VIII и XII клас, ОРЕС – IX, X, XI клас.

·         от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от X и XI клас, ОРЕС – VIII, IX, XII клас.

·         от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от IX и XII клас, ОРЕС – VIII, X, XI клас.

Учебните занятия се водят на смени, както следва:

·         I-ва смяна – X и XII клас

·         II-ра смяна – VIII, IX и XI клас

Учебните часове в Тиймс са по 30 мин., а тези в присъствена форма – 40 мин. по седмичното разписание за II-ри учебен срок.

Всеки клас ще провежда присъствената форма в своята класна стая.

За въпроси се обръщайте към класните ръководители.

Мариана Спасова

Директор

Добави коментар