Notice: Only variables should be passed by reference in /home/loelec119/domains/pgasg-plovdiv.com/modules/news/controllers/index.php on line 17
Проект "Подкрепа за успех" - pgasg-plovdiv.com

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

Проект "Подкрепа за успех"

03.07.2019

Стартира проектът "Подкрепа за успех", финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Утвърдени групи в ПГАСГ "Арх. Камен Петков"


Тематична област

Дейност

Клас

Брой групи

Брой ученици

Взети теми по групи през месец Юни

Ръководител

1

Математика

Обучителни трудности

8

1

6

* Ъгъл с връх, външна или вътрешна точка за окръжността
* Окръжност, описана около триъгълник
* Окръжност, вписана в триъгълник
*Четириъгълник, вписан в окръжност
*Четириъгълник, описан около окръжност

Мария Терзиева

2

Математика

Обучителни трудности

9

2

16

*Намиране на основните елементи на правоъгълен триъгълник
* Преговор върху решаване на уравнения и системи уравнения
* Преговор върху решаване на неравенства и метод на интервалите

Марияна Онова

3

Английски език

Обучителни трудности

8

2

12

Writing stories and e-mails
Futurity-will vs be going to
Past Simple tense
Present Perfect tense
Conditional sentences type 0,1
Conditional sentences type 2

Евелина Ламбрева

4

Английски език

Обучителни трудности

8

1

6

Futurity-will vs be going to
Past Simple tense
Present Perfect tense
Conditional sentences type 0,1
Conditional sentences type 2

Мария Тончева

5

Английски език

Обучителни трудности

8

1

8

Futurity-will vs be going to
Past Simple tense
Present Perfect tense
Conditional sentences type 0,1
Conditional sentences type 2

Кремена Дживтерова

Добави коментар