Notice: Only variables should be passed by reference in /home/loelec119/domains/pgasg-plovdiv.com/modules/news/controllers/index.php on line 17
ПОКAНА - ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ ОТ СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ПЛОВДИВ - pgasg-plovdiv.com

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

ПОКAНА - ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ ОТ СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ПЛОВДИВ

25.03.2019

Съветът на настоятелите на сдружението с нестопанска цел при ПГ САГ – Пловдив, на основание чл 26 от ЗЮЛНСЦ, свиква общо събрание на настоятелите  на 28 /двадесет и осми/ март/ 2019 год, от 17 часа в актовата зала на ПГ АСГ – Пловдив, при следния дневен ред:

 1. Отчет на Съвета на настоятелите за дейността за периода 2014-2019 година.

 2. Освобождаване на членове на Съвета на настоятелите

 3. Избиране на нови членове на Съвета на настоятелите

Поканват се всички членове на училищното настоятелство да вземат участие в общото събрание.

При липса на кворум , на основание чл.27 от ЗЮЛНСЦ, общото събрание ще се проведе същия ден, след един час в 18 часа, при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

Председател на СУН при ПГ САГ – Пловдив:

/ АНЯ ЦОЦОМАНСКА /


Добави коментар