Рицари в час по литература

Днес на 08.05.2024г. в ПГАСГ ,,Арх. Камен Петков‘‘ г-жа Виктория Андонова и г-н Петър Гюдженов проведоха открит урок по БЕЛ на тема : ,,Рицарството като отминала епоха‘‘.

Учениците от VIII з клас представиха свои текстове, свързани с романа ,,Дон Кихот‘‘ на различни теми като ,,Да се биеш с вятърни мелници – лудост или мисия‘‘ , ,,Да съществуваш или да живееш‘‘ и ,,Рицарството като отминала епоха‘‘. Беше направена и кратка викторина, в която учениците отговаряха на различни въпроси, свързани с творбата на Мигел де Сервантес.

След това възстановчици накараха историята и литературата да оживеят. Лалияна Груева беше преобразена в болярско облекло и представи занаята на тъкането от Средновековието. Демонстрирани бяха пред учениците различните етапи, през които преминава рицарството. Бяха показани нагледно как са се променяли доспехите на рицарите през епохите – от тамплиерите в лицето на г-н Красимир Джамбазов през късното рицарство, представено от учителя по биология Петър Гюдженов до ролята на Стефан Попов с появата на аркебуза и отмирането на епохата.

Мъжете в доспехи успяха да събудят интереса на учениците. Децата бяха отведени в далечния свят на Средновековието и Ренесанса, към вечните образи на Сервантес – Дон Кихот и Санчо Панса. Осмокласниците наистина съпреживяха урока и запазиха любопитството си до края на часа.