ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

КОНТАКТИ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПОСЕТИТЕЛИ НА САЙТА:

МОЛЯ, ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ ЗА ОТГОВОРНОСТИТЕ НА ВСЕКИ ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОР 

И СЛЕД КАТО ПРЕЦЕНИТЕ КОЙ МОЖЕ ДА ВИ ИНФОРМИРА ПО ВЪПРОСА, КОЙТО ВИ ИНТЕРЕСУВА,

МУ ПОЗВЪНЕТЕ ИЛИ МУ ПИШЕТЕ НА ИМЕЙЛА. БЛАГОДАРИМ ВИ !

МАРИАНА СПАСОВА

ДИРЕКТОР


КАТЯ ТИКЛАРОВА

СЕКРЕТАР

Работно време на канцеларията: от 8:00 ч. до 16:30 ч. с обедна почивка от 12.00 - 12.30 ч. 

тел: 032 632334, 0878122704; факс: 032 632334; е–mail: pgsag_plovdiv@abv.bg


АСЕН РАЙНОВ

ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ 

тел: 0879882739; е–mail: zaasen@abv.bg

Отговаря за:

-          Прием на ученици

-          Дневна форма на обучение VIII, IX, X клас (електронен дневник, лични картони, контрол на книгата за подлежащи)

-          Национално външно оценяване за X клас НВО

-          Квалификационна дейност по Наредба № 15

-          Проект за квалификация


ДИМИТРИЯ СТЕФАНОВА

ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ 

тел: 0878311427; е–mail: dimastefanova@gmail.com

Отговаря за:

-          Дневна форма на обучение за XI и XII клас –поправителни изпити, изпити за промяна на оценка и окончателна оценка в XII клас

-          Държавни зрелостни изпити – ДЗИ

-          Олимпиади – вътрешен и областен кръг

-          Координатор към училищния координационен съвет

-          Наредба за приобщаващо образование – обща и допълнителна подкрепа

-          Проект „Подрепа за успех“


ИНЖ.  ИВАН ЧИЛИБИНОВ

ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНО - ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ 

тел: 0879311427; е–mail: chilibinov@outlook.com

Отговаря за:

-          Държавни квалификационни изпити по теория и практика за придобиване на професионална квалификация

-          Учебна и производствена практика

-          Валидиране

-          Договори с фирми

-          ЗБУТ

 

МАРИЯ ПЕЙЧИНОВА

ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОР ПО АДМИНИСТРАТИВНО - СТОПАНСКА  ДЕЙНОСТ 

тел: 0878122302; е–mail: mpei4@abv.bg

Отговаря за:

-          Стипендии

-          Трудови договори и трудови книжки

-          Спонсорства, дарения и др.

-          Материално-техническа база и хигиена

-          Договорни отношения с фирми, наеми, поддръжка, ремонтни работи, оценка на рискаЗаявление за прием в училище - родител
Заявление за отписване от училище - родител


   https://www.facebook.com//ПГАСГ-Арх-Камен-Петков -104600785645266/


  https://www.instagram.com/pgasg_arh_kamen_petkov/

Запиши се за електрония бюлетин на ПГАСГ "Арх.Камен Петков" и получавай актуална информация за всички новости.

Запиши се

Къде се намираме

сателитна карта на ПГ САГ