ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

ПРИЕМ

 ГРАФИКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ПОПЪЛВАНЕТО НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД III ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ 

 Какво да направите след като излязат резултатите от класирането след 7 клас?    

Наредба № 10/1.09.106 за организацията на дейностите в училищното образование - Прием

Заповед за прием

Документи за записване в 8 клас


Важно: Работното време на комисията по приема е от 8.00 часа до 17.00 часа

ПРИЕМ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ

СПЕЦИАЛНОСТ
БРОЙ УЧЕНИЦИ
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
СТЕПЕННА ПРОФ.
КВАЛИФ.
ИЗУЧАВАН ЧУЖД ЕЗИК БАЛООБРАЗУВАНЕ
ИЗПИТИ
БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ
УТРОЕНА ОЦЕНКА
ОТ ТЕСТ ПО:
ОЦЕНКА ОТ
ТЕСТ ПО:
ОЦЕНКИТЕ ОТ СВИДЕТЕЛСТВО ЗА
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ:
Строителство и архитектура
с английски език
26 5 III Англ. език Математика БЕЛ Математика Физика
Строителство и архитектура
с немси език
26 5 III Англ. език Математика БЕЛ Математика Физика
Водно строителство 26 5 III Англ. език Математика БЕЛ Математика Физика
Геодезия 26 5 III Англ. език Математика БЕЛ Математика Физика
Транспортно строителство 26 5 III Англ. език Математика БЕЛ Математика Физика
Парково строителство и
озеленяване
26 5 III Англ. език Математика БЕЛ Математика Биология
Брокер недвижими имоти 26 5 III Англ. език Математика БЕЛ Математика География
Архитектурна реставрация 26 5 III Англ. език Математика БЕЛ Математика Физика
Озеленяване и цветарството 26 3 I - Математика БЕЛ Математика Биология


ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/21

до 16 юли 2020 г. вкл.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

до 20 юли 2020 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 22 юли 2020 г. вкл.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

до 23 юли 2020 г. вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

24-27 юли 2020 г. вкл.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

 29 юли 2020 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

30 юли 2020 г. вкл.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

До 3 август 2020 г. вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

определя се от директора

до 10 септември 2020 г. вкл.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

до 14 септември 2020 г. вкл.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием