Областен кръг на олимпиада по БЗО

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ


На 17.02.2024 г. /събота/ в сградата на ПГАСГ „Арх. Камен Пеков“, гр. Пловдив, ул. Арх. Камен Петков №3 ще се проведе Областен кръг на олимпиада по Биология и Здравно Образование

Моля, допуснатите до областен кръг на олимпиада по БЗО ученици да се явят в ПГАСГ,,Арх. Камен Петков“ на 17.02.2024 г., не по-късно от 8:15 ч., като носят документ за самоличност (ученическа или лична карта).

Разпределението на учениците по зали ще бъде изложено на входната врата на сградата.


Протоколи на допуснатите ученици до областен кръг на олимпиада по Биология и здравно образование на 17.02.2024 г. в ПГАСГ ,,Арх.Камен Петков“, гр. Пловдив