150 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ

ПГАСГ „Арх. Камен Петков“ се включи в националната инициатива, посветена на отбелязването на 150 години от гибелта на Апостола чрез рецитал на Ботевата елегия „Обесването на Васил Левски“.

Учениците от 9-Е и 9-Ж клас заедно с педагогическия съветник – Афродита Михайлова, рецитираха стихотворението точно в 12.00 ч. на 17.02.2023 г. в училищната библиотека, където бе подготвена изложба, посветена на Дякона.

С много добри художествени умения се отличи Цветелина Деликостадинова от 9-Е клас, която освен че рецитира, нарисува и портрет на Апостола.