02.05.2024 г. – НЕУЧЕБЕН ДЕН

Съгласно Заповеди №РД09-1005 / 14.04.2024 г. на Министъра на образованието и науката и № РД-807 / 23.04.2024 г. на Директора на ПГАСГ „Арх. Камен Петков“ – 02.05.2024 г. /четвъртък/ се обявява за неучебен ден!

Заповеди 2 май 2024 г. – неучебен ден