Родителска среща

На 12.03.2024 г. от 18:00 ч. ще се проведе родителска среща за ВСИЧКИ 8-ми, 9-ти и 11-ти КЛАСОВЕ

На 13.03.2024 г. от 18:00 ч. ще се проведе родителска среща за ВСИЧКИ 10-ти и 12-ти КЛАСОВЕ