Свободни места за ученици

Актуална информация за обявени свободни места за ученици в ПГАСГ „Арх. Камен Петков“ през учебната 2023/2024 година

 

 

 

КЛАС ПАРАЛЕЛКА СПЕЦИАЛНОСТ БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ
8 в Специалност „Водно строителство“ с Английски език

Приемане на документи от 20.09.2023 г. до 25.09.2023 г. от 9,00 – 16,00 часа Необходими документи:

  1. Заявление – попълва се на място в канцеларията;
  2. Свидетелство за завършено основно образование – оригинал
  3. Медицинско свидетелство – оригинал
1 20.09.2023 г.

Информацията за свободни места за ученик/ци се подава съгласно чл. 104, ал. 1 и ал. 2 от НАРЕДБА №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и е достъпна и на страницата на Регионално управление на образованието Пловдив.